Banner

Tostas „Šeimyninė laimė“

Tostas „Šeimyninė laimė“

Reaguoja. Žmona siuva suknelę. Visa tai stebi vyras. Jis visą laiką replikuoja:
-Lėčiau suk mašiną… Girdi kaip birbia.. Atsargiai. Tuojau siūlą nutrauksi… Pasuk medžiagą dešiniau… Taip bus patogiau siūti… Sustok, sustok.
Klausyk. - Neištvėrusi sušuko žmona. - Pasitrauk šalin, tu pikta dvasia, ko tu kišiesi ne į savo reikalą? Aš Juk moku siūti!
- Aišku moki… Aš tik norėjau, kad tu pajaustum, kokia mano savijauta, kai tu mokai mane vairuoti automobilį.
Iš niekų kilo barnis.
- Man atsibodo klausyti, kai tu kalbi, apie savo automobilį, savo televizorių, savo krėslą… Jeigu mudu esame vyras ir žmona, tai negali būti mano ir tavo daiktai, o tiktai – mūsų. Ko tu net rausiesi toje drabužių spintoje?
- Ieškau mūsų kelnių.
-Tavo motina padarė nedovanotiną kvailybę, kad ji pagimdė tave, tokį idiotą.
- O iš kur ji galėjo žinoti, kad aš tave vesiu?
Barnio įkarštyje įsiutusi žmona pareiškė:
- Jau verčiau būčiau ištekėjusi už paties velnio.
Vyras, tramdydamas save, atšovė:
- Bet juk tai neįmanoma: santuoka su artimais giminėmis draudžiama.
Tad pakelkime taures už šeimyninę laimę, kurios nesupranta tik tie, kurie nesukūrę šeimos židinio.

Atgal
0

  
Banner