Banner

Civilinė ir bažnytinė santuoka karantino metu – ką svarbu žinoti?

Civilinė ir bažnytinė santuoka karantino metu – ką svarbu žinoti?
Šalyje paskelbtas karantinas gerokai pakoregavo porų, ketinusių šiuo laikotarpiu susituokti, planus. Nors vyriausybė jau švelnina karantino sąlygas – apribojimai susiję su santuokos ceremonija išlieka. Todėl, pasak Civilinės metrikacijos skyrių atstovų, tik nedaugelis sužadėtinių išdrįsta šiuo metu sumainyti žiedus.  Kaip teigia Telšių rajono Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Petkuvienė – karantino metu tuokiasi poros, kurios dar ir prieš karantiną svajojo apie kuklesnę, privatesnę šventę. Portalas VESTUVIUPARTNERIS.LT pakalbino Civilinės metrikacijos skyrių ir bažnyčios atstovus ir dalinasi informacija, kokiomis sąlygomis šiuo metu vyksta santuokos ceremonijos Civilinės metrikacijos skyriuose bei bažnyčiose ir ką turėtų žinoti jaunieji, kurie jau yra išsirinkę vestuvių datą ir nori pateikti prašymą dėl santuokos įregistravimo.
 
SANTUOKOS CEREMONIJA CIVILINĖS METRIKACIJOS SKYRIUJE
 
Kiek žmonių šiuo metu gali dalyvauti santuokos ceremonijoje?
 
Vyriausybės nustatyta tvarka, karantino metu santuokos ceremonijoje gali dalyvauti ne daugiau nei 5 asmenys – į šį skaičių neįtraukiami Civilinės metrikacijos skyriaus darbuotojai. Taigi, ceremonijoje gali dalyvauti jaunieji, santuokos liudininkai ir fotografas arba, išskirtiniais atvejais, vertėjas. „Būsimi sutuoktiniai iš anksto informuojami, kad jokie kiti asmenys, norintys dalyvauti civilinių apeigų metu, ar norintys pasveikinti jaunavedžius, į civilinės metrikacijos įstaigos patalpas nebus įleidžiami“ – tikina D. Petkuvienė.
 
Šiaulių miesto Civilinės metrikacijos skyriaus vedėja Vilma Melenienė visiems būsimiems jaunavedžiams primena, jog karantino metu visi santuokos ceremonijos dalyviai, dėl jų pačių ir Civilinės metrikacijos darbuotojų saugumo, turi dėvėti apsaugines veido kaukes ir pirštines.
 
 
Ar galima prašymą įregistruoti santuoką pateikti nuotoliniu būdu?
 
 
Pasak Marijampolės savivaldybės Civilinės metrikacijos skyriaus vyriausiosios specialistės Zitos Delvutienės, karantino laikotarpiu prašymus įregistruoti santuoką galima pateikti per Civilinės metrikacijos elektroninių paslaugų informacinę sistemą MEPIS, kur asmenys pildo prašymą elektroninėje erdvėje, kiekvieną jų atskirai identifikuojant per Elektroninius valdžios vartus.
 
Šioje sistemoje prašymą atskirai pildo tiek nuotaka, tiek ir jaunikis. Jei nėra galimybės prašymą užpildyti per Elektroninę metrikacijos sistemą – būsimiems jaunavedžiams, jų nurodytu elektroniniu paštu, atsiunčiama Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu patvirtinta prašymo forma.
Bet kuriuo prašymo pildymo atveju, kartu su prašymu privaloma pateikti asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijas bei kitus reikalingus (gimimo, prieš tai buvusios santuokos nutraukimo, našlystės faktą patvirtinančius) dokumentus. Sutvarkius visus formalumus, bei gavus patvirtinimą apie sumokėtą privalomą valstybės rinkliavą, prašymas įregistruoti santuoką užregistruojamas bei suteikiama visa su santuokos ceremonija susijusi informacija.
 
Kur ir kiek laiko likus iki šventės dienos reikėtų kreiptis dėl ceremonijos datos ir laiko pakeitimo?
 
Norėdami pakeisti santuokos ceremonijos datą, jaunieji turėtų kreiptis į tą Civilinės metrikacijos skyrių, kuriam pateikė prašymą dėl santuokos įregistravimo. Pasak Civilinės metrikacijos skyrių atstovų, konkretaus termino, iki kurio jaunieji turėtų pranešti apie ceremonijos datos ar laiko pasikeitimus, nėra. Kuo anksčiau būsimi sutuoktiniai kreipiasi į įstaigą dėl santuokos datos ar laiko pakeitimo – tuo didesnė tikimybė, kad nauja ceremonijos data patenkins jų norus. Tiesa, likus dviem savaitėms iki vestuvių dienos, Civilinės metrikacijos skyrių internetinėse svetainėse informacija apie santuokos įregistravimo datą paskelbiama viešai, todėl jei jaunieji nori išvengti viešo datos paskelbimo, apie pasikeitimus Civilinės metrikacijos skyrių turėtų informuoti likus daugiau nei dviem savaitėms iki šventės.  
 
Ar pateikti prašymus dėl santuokos registravimo nuotoliniu būdu galės ir pasibaigus karantinui?
 
„Karantino metu Lietuvos Respublikoje prašymus tuoktis galima pateikti nuotoliniu būdu, o pasibaigus karantinui prašymus sudaryti santuoką bus galima pateikti tik tiesiogiai atvykus į Civilinės metrikacijos įstaigą. Pateikiant prašymą privalės dalyvauti abu būsimi sutuoktiniai. Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką pateikimo dienos. Per Elektroninės metrikacijos informacinę sistemą bus galima pateikti prašymą duomenų patikrinimui apie kliūčių būsimai santuokai sudaryti nebuvimą, o kol Lietuvos Respublikos Vyriausybė nenuspręs kitaip, prašymai tuoktis ir toliau bus pateikiami Civilinės metrikacijos įstaigoje“ – apie prašymų dėl santuokos įregistravimo pateikimą po karantino pasakoja D. Petkuvienė.
 
 
SANTUOKOS CEREMONIJA BAŽNYČIOJE
 
Kiek žmonių karantino metu gali dalyvauti santuokos ceremonijoje bažnyčioje?
 
Pasak kunigo Mykolo Sotničenkos, šiuo metu santuokos laiminamos dalyvaujant tik sužadėtiniams ir santuokos liudininkams. „Jei jaunieji pageidauja, jog ceremonijoje dalyvautų daugiau žmonių – rekomenduojame suplanuotą ceremoniją nukelti vėlesniam laikui“ – tikina kunigas.
 
Ar šiuo metu gali vykti santuokos ceremonija, kurių metu priimamas ir krikšto Sakramentas? Kiek žmonių tokiu atveju gali dalyvauti ceremonijoje?
 
„Kūdikiui esant mirties pavojuje, Krikštas yra teikiamas neatidėliojant. Jei tai ne mirties pavojus, o norima pakrikštyti vaiką santuokos metu, kūdikis krikštijamas, dalyvaujant tik tėvams ir krikštatėviams. Kaip ir santuokos sakramento metu, rekomenduojame apsvarstyti galimybę Krikšto sakramentą atidėti iki to laiko, kai karantinas bus atšauktas“ – atvirauja M. Sotničenka.
 
 
Ar galima santuokos datą bažnyčioje užregistruoti nuotoliniu būdu? Kaip tai padaryti?
 
„Dėl bažnytinės santuokos sudarymo reikia kreiptis likus bent penkiems mėnesiams iki numatytos bažnytinės santuokos dienos. Karantino metu, kada rekomenduojama vengti tiesioginio bendravimo, dėl bažnytinės santuokos datos galima kreiptis internetu ar telefonu“ – apie vestuvių datos rezervaciją pasakoja kunigas M. Sotničenka, tvirtindamas, jog visus privalomus dokumentus bus galima užpildyti pasibaigus karantinui.
 
Kaip šiuo metu vyksta pasiruošimo santuokai kursai? Ar galima šiuos kursus lankyti nuotoliniu būdu?
 
Pasak M. Sotničenkos sužadėtinių kursai, kuriuos organizuoja Lietuvos šeimos centras, vyskupijų šeimos centrai bei parapijos, vyksta nuotoliniu būdu. „Šiuo metu toks būdas yra vienintelis ir geriausias, norint pasiruošti santuokai“ – atvirauja dvasininkas.
 
Nuotraukos: frepik.com
Šaltinis: vestuviupartneris.lt
 
Atgal
0

  
Susiję straipsniai
5 patarimai jauniesiems karantino metu

5 patarimai jauniesiems karantino metu

Karantino švelninimas – ar jaunieji jau gali būti ramūs?

Karantino švelninimas – ar jaunieji jau gali būti ramūs?

Vestuvės per karantiną – šios poros tam ryžosi!

Vestuvės per karantiną – šios poros tam ryžosi!

Banner