Banner

5 faktai apie santuokos įregistravimą

5 faktai apie santuokos įregistravimą
 
 
Įteisinti santuoką galima dvejais būdais – prieš Dievą ir įstatymiškai. Tačiau nesvarbu, kokiu būdu nusprendėte įtvirtini savo meilę – Bažnyčioje, Civilinės metrikacijos skyriuje ar abiem šiais būdais – turėtumėte žinoti, jog gali tekti susidurti su netikėtais formalumais. O, kad būtumėte viskam pasiruošę, dalinamės keliais svarbiais faktais apie santuokos registravimą, kuriuos turi žinoti visi būsimi jaunavedžiai.
 
 

Kokius dokumentus turite pateikti?


Kokius dokumentus turėti su savimi kai santuoką įregistruojate Bažnyčioje arba Civilinės metrikacijos skyriuje? Sužadėtiniai, norintys sudaryti bažnytinę santuoką, nevėliau kaip prieš penkis mėnesius iki numatytos vestuvių datos užsiregistruoja parapijoje, kurioje nori susituokti, ir tada yra siunčiami į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus. Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą. Eidami pas savo pasirinktos parapijos kleboną jaunieji turi atsinešti krikšto liudijimus, pasus, liudijimus, kad šiuo metu nėra susituokę su kitais asmenimis, o jei tuokiasi ne savo parapijoje, reikalingas jų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.
 

Pateikiant prašymą susituokti Civilinės metrikacijos skyriuje turėtumėte turėti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, gimimo liudijimus, mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava (šių dokumentų pateikti nereikia, jei prašymas buvo pateiktas internetu ir sumokėta per Elektroninius valdžios vartus). 
 

Ar tuokiantis Bažnyčioje būtina įregistruoti santuoką ir Civilinės metrikacijos skyriuje?


Susituokus bažnyčioje, santuoką įregistruoti Civilinės metrikacijos skyriuje nėra būtina, nes religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčioje privalo pateikti santuokos sudarymo vietos Civilinės metrikacijos įstaigai pranešimą apie bažnyčioje sudarytą santuoką. Tiesa, turėtumėte žinoti, jog jei Jūsų santuoką įtvirtinęs kunigas pavėluoja perduoti reikalingus dokumentus Civilinės metrikacijos įstaigai – Jūsų santuoka bus įregistruota tik tą dieną, kai dokumentai bus pateikti.

Ar galima tuokti Bažnyčioje, jei vienas iš sužadėtinių yra kitos šalies pilietis?


Santuokos, kai vienas ar abu sužadėtiniai yra ne Lietuvos piliečiai, Bažnyčioje gali būti laiminamos tik tuo atveju, kai jie jau yra susituokę civiliškai.
 

Norite susituokti užsienyje?


Jei pageidaujate santuoką įregistruoti užsienio valstybėje, iš Civilinės metrikacijos skyriaus turite gauti pažymą apie šeimyninę padėtį. Tam, kad gautumėte šią pažymą Jums reikės pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, įgaliojimą, jeigu pareiškėjas yra įgaliotas arba atstovaujantis asmuo, mokamąjį pavedimą arba kvitą, patvirtinantį, kad sumokėta valstybės rinkliava.

Norite daryti išvažiuojamąją ceremoniją?


Įstatymas, suteikiantis galimybę santuoką registruoti ir pasirinktoje vietoje, o ne tik bažnyčioje ar Civilinės metrikacijos skyriuje įsigaliojo nuo 2009 metų. Įstatymas numato, kad santuoka gali būti registruojama jaunavedžių pasirinktoje vietoje, tačiau ta vieta turi būti miesto, kurio Civilinės metrikacijos skyriuje santuoka registruojama, ribose. Taip pat santuokos registravimas turi neprieštarauti viešajai tvarkai, nekelti pavojaus aplinkiniams bei dalyvių gyvybei ar sveikatai. Ceremonijos metu turi būti iškelta Lietuvos Respublikos vėliava.
 

Norą santuoką registruoti kitoje vietoje, jaunavedžiai turėtų pareikšti teikdami prašymus Civilinės metrikacijos skyriuje. Taip pat jaunavedžiai prisiima atsakomybę pasirūpinti metrikacijos skyriaus darbuotojo kelione į ir iš santuokos vietos bei reikalingomis priemonėmis ją registruoti (darbuotojas turi stovėti ant lygaus, neslidaus pagrindo, greta jo turi stovėti stalelis, reikalingas dokumentus padėti, apsauga nuo lietaus ir kt.) Jaunavedžiai įsipareigoja po ceremonijos palikti santuokos vietą švarią ir tvarkingą. Santuoka registruojama tik Civilinės metrikacijos skyriaus darbo metu arba specialiai santuokos ceremoniją pasirinktoje vietoje registruoti nurodytu laiku.
 
Nuotraukos: freepik.com
Šaltinis: vestuviupartneris.lt
Atgal
1

  
Susiję straipsniai
4 originalios vestuvių pramogų idėjos!

4 originalios vestuvių pramogų idėjos!

Kaip po vestuvių tvarkyti šeimos finansus?

Kaip po vestuvių tvarkyti šeimos finansus?

6 vestuvių simboliai laimei ir sėkmei pritraukti!

6 vestuvių simboliai laimei ir sėkmei pritraukti!

Banner