Banner

Nugara į nugarą

Nugara į nugarą

Žaidimo aikštėje pažymimos dvi lygiagrečios linijos.
Atstumas tarp jų neturėtų viršyti 50 m.
Visi žaidėjai sustoja poromis, vienas kitam atsukę nugaras ir susikabinę už parankių, prie bendros starto linijos.
Davus ženklą susikabinusios poros bėga prie finišo linijos.
Laimi pora, kuri atbėga pirma.
Pastaba. Žaidėjas, eidamas, nešti kito negali – poros turi bėgti.

Atgal
0

  
Banner