Banner

Įspėja: daugeliui jaunavedžių vestuves teks atidėti!

Įspėja: daugeliui jaunavedžių vestuves teks atidėti!
 
 
Nesate priėmę Sutvirtinimo sakramento? Tuomet turėtumėte būti nusiteikę, jog Jums pasiruošimas  santuokos sakramentui bus kur kas sudėtingesnis.  Mat Lietuvos Vyskupų konferencijoje, buvo diskutuojama, kaip vykdoma Kanonų teisės nuostata, kuria nurodoma, jog Sutvirtinimo sakramentas turi būti priimamas prieš santuokos sudarymą ir patikslinta, kad būsimi jaunavedžiai gali gauti leidimą priimti Sutvirtinimo sakramentą po santuokos sudarymo tik iš vietos vyskupo klebono teikimu.
 

 

Seniau užteko būti pakrikštytiems

 
Pagal Katalikų Bažnyčios kanonų teisę bažnytinę santuoką gali sudaryti du pakrikštyti žmonės, kurie dar nėra sudarę galiojančios bažnytinės santuokos, todėl anksčiau Sutvirtinimo sakramento santuokos sudarymui priimti nebuvo būtina, tik labai rekomenduotina. Tarp Katalikų Bažnyčios kanonų teisės minimų kliūčių sudarant  santuoką Sutvirtinimo sakramento nepriėmimas nebuvo nurodytas, tačiau „jei tai įmanoma padaryti be didelio nepatogumo“ sužadėtiniai galėjo priimti Sutvirtinimo sakramentą prieš ir po santuokos sudarymo.
 
 

Sutvirtinimo sakramentas – kas tai?

 
Sutvirtinimo sakramentas — tai krikščioniškosios brandos ženklas, sąmoningas pakrikštyto ir pagal Katalikų Bažnyčios tikėjimą gyventi pasirengusio žmogaus sustiprinimas Šventąja Dvasia. Sutvirtinimo sakramento metu sutvirtinamas žmogaus ryšys su tikėjimu ir jo tolimesne sklaida žmogaus gyvenime. 
 
 

Kur kreiptis ir kokius dokumentus turėti?

 
Primename, kad sužadėtiniai, norintys sudaryti bažnytinę santuoką, ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki numatytos vestuvių datos turėtų užsiregistruoti parapijoje, kurioje nori susituokti ir tada yra siunčiami į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus. Santuokos sakramentą, kaip ir kitus sakramentus, tikintieji priima savo parapijoje. Jei santuoka laiminama vieno iš sužadėtinių parapijoje, leidimo tuoktis už parapijos ribų nereikia. Santuoka gali būti laiminama ir kitoje parapijoje ar bažnyčioje, tačiau tos parapijos klebonas ar bažnyčios rektorius privalo turėti parapijų, kurioms priklauso sužadėtiniai, klebonų raštišką leidimą.
 
Eidami pas savo pasirinktos parapijos kleboną jaunieji turi atsinešti krikšto liudijimus, pasus, liudijimus, kad šiuo metu nėra susituokę su kitais asmenimis, o jei tuokiasi ne savo parapijoje, reikalingas jų parapijos klebono leidimas tuoktis kitoje bažnyčioje.
  
Nuotraukos: freepik.com
Šaltinis: vestuviupartneris.lt
Atgal
7

  
Susiję straipsniai
Įspėja: ką svarbu žinoti renkantis pradedančiuosius paslaugų teikėjus?

Įspėja: ką svarbu žinoti renkantis pradedančiuosius paslaugų teikėjus?

Kaip sukurti tobulą vestuvių dienotvarkę?

Kaip sukurti tobulą vestuvių dienotvarkę?

Kokiu metų laiku geriausia tuoktis?

Kokiu metų laiku geriausia tuoktis?

Banner